Wet en regelgeving verlichting paard.

Nederlandse en Belgische wet/regelgeving

Volgens de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels behoren ruiters, koetsiers en geleiders van rijdieren, trekdieren en vee tot de categorie bestuurders. Je bent dus ook een bestuurder als je met je paard aan de hand wandelt op de openbare weg. Als bestuurder gelden voor jou dezelfde regels als voor een automobilist. De onderstaande regels zijn dan ook opgenomen in de wet.

 • Ruiters en menners moeten zoveel mogelijk rechts houden. Zij mogen niet met zijn tweeën naast elkaar rijden.
 • Een rijbaan is een weggedeelte bestemd voor rijdende voertuigen met uitzondering van de fietspaden en de bromfietspaden.
 • Ruiters zijn verplicht gebruik te maken van ruiterpaden en als die ontbreken, mag een ruiter in de berm of op de rijbaan rijden. De berm moet breed genoeg zijn.
 • Het overige verkeer mag niet worden gehinderd bij het gebruik van de berm.
 • Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Aanvullende regelgeving

De ruiter is verplicht om verlichting te dragen. Deze dien je te gebruiken voordat de schemering zich inzet. Je moet in voldoende signalisatie voorzien. Het paard of het gespan moet een duidelijk wit of geel licht vooraan dragen en een rood licht achteraan. Als je samen met je paard gebruik maakt van de openbare weg, wees er dan zeker van dat je geen gevaar inhoudt voor jou, je paard en andere weggebruikers. Het is dus belangrijk dat je aan de verkeersregels houd en verantwoordelijk gevraagd in het verkeer. Zichtbaarheid is hierbij een zeer belangrijk aspect.

Verlichting is verplicht!

 • tijdens het vallen van de avond,
 • tijdens het aanbreken van de dag of
 • overdag bij een zichtbaarheid van minder dan 200 meter
 • een wit of geel licht vooraan
 • een rood licht achteraan

Beide lichten mogen in één enkel apparaat verenigd zijn en moeten minimaal aan de linkerzijde bevestigd worden. Het rode achterlicht moet ‘s nachts, bij helder weer, zichtbaar zijn van op een afstand van minimum 100 meter. In België zijn knipperende lichten toegestaan in Nederland niet.

Zorg er dus voor dat als je in Nederland gaat rijden je de stand van de  paarden LED verlichting op constant zet.

Laat je niet verrassen

Zichtbaarheid op de weg is van levensbelang op ieder moment van de dag en tijdens elke periode van het jaar. Laat je dus niet verrassen door plots opkomende mist, onverwachtse donkere wolken of vroeg invallende schemering. Hou er daarnaast rekening mee dat bospaden al eerder donker zijn.

Kies je voor rustige landelijke wegen, denk er dan aan dat deze zelden voorzien zijn van (intensieve) straatverlichting. Bovendien worden veel gemotoriseerde bestuurders er verleid om te snel te rijden. Samen met een verminderde zichtbaarheid op de weg vormt dit een ronduit gevaarlijke combinatie.

Let goed op voor regenweer of wisselende temperaturen. Door aangeslagen of natte ruiten kunnen automobilisten je minder goed zien.

Voorzie in meer dan je moet

Het is noodzakelijk om je paard “in de schijnwerpers te zetten”. Andere weggebruikers verwachten zelden dat ze dieren of paarden op de weg zullen tegenkomen en merken je dan ook vaak pas te laat op. Hierdoor kunnen ze niet optimaal met je paard rekening houden (juist vertragen, voldoende afstand houden, of vermijden dat het paard schrikt.)

Enkele aanvullende tips.

Kort samengevat lees je dat ruiters en menners een aantal voorzorgsmaatregelen moeten nemen als ze deelnemen aan het verkeer. We geven echter nog wat bijkomende tips om je kans op problemen te verkleinen:

 • Begeef je zoveel mogelijk op goed verlichte wegen.
 • Onthoud altijd dat wanneer jij een andere weggebruiker ziet, dit niet betekent dat hij/zij jou ook gezien heeft.
 • Rij preventief: Hou je aan de verkeersregels en tracht niets te doen dat de andere weggebruikers niet van je verwachten.
 • Draag een combinatie van de paarden LED verlichting zodat je goed opvalt in het verkeer.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *